028★DRAMA
HOME / 1番最初から読む

ドラマのテーマは「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2004 1/2」
今までのやりとりをよく読んだ上で
下の文章につなげるセリフを考えて下さい↓
必要なら小説のようにセリフ以外の文も入れて下さい。


URtHdgWsHRsTuffkPx 「 LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK